Sökresultat

101 resultat vid sökning efter .

Medlemskap

Här kan du skriva ut en medlemsansökan och skicka in ansökan. Här kan du se SVMFs och stadgar. Teknikföretagens Branschgrupper erbjuder

Statistik

SVMF genomför förutom marknadsstatistik ett branschindex som speglar orderingången till SVMF:s medlemsföretag. SVMF:s index jämförs med SCB:s index över tillverkningsindustrin investeringar i maskiner