Om SVMF

SVMF är branschorganisationen för importörer och leverantörer/tillverkare av verktygsmaskiner, plåtbearbetningsmaskiner, verktyg, test- och mätverktyg samt automation och robot i Sverige. SVMF har även medlemmar inom högskolor och akademier.

Föreningen verkar inom ett antal områden för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för medlemsföretagen: handelsförutsättningar, avtal, marknadstillträde, internationella samarbeten, mässor och mötesplatser, statistik och konjunkturrapporter, standardiseringsarbete, bevakar direktiv, kompetensförsörjning.