Övriga mässor i världen

Övriga mässor som är viktiga för vår bransch är:

IMTS –  sker den 14-19 september 2020 och är den 33: e upplagan av den främsta industriella tillverkningsmässa i Nordamerika.

JIMTOF – sker den 7-12 december 2020 i Tokyo och är den största maskinmässan i Japan med många internationella utställare och besökare.