SVMF Statistik

SVMF genomför förutom marknadsstatistik ett branschindex som speglar orderingången till SVMF:s medlemsföretag.

SVMF:s index jämförs med SCB:s index över tillverkningsindustrin investeringar i maskiner och inventarier. Branschindexet redovisar vi löpande här och till våra presskontakter kvartalsvis.