Ecodesign

Ekodesigndirektivet är ett viktigt verktyg i EU:s arbete för att uppnå 20 procents minskad energianvändning till år 2020.

Arbetet med dessa direktiv är inte bara avgörande i energiarbetet utan även viktigt för EU:s klimat- och miljöarbete. Ekodesigndirektivet sätter minimikrav på energiprestanda hos produkter och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden. Verktygsmaskiner (ENTR Lot 5) ingår i produktgruppen som även omfattar träbearbetning, sten- och keramikbearbetning samt svetsutrustning.

EU-kommissionen räknar med att de hittills beslutade ekodesign- och energimärkningskraven sparar 537 TWh el per år inom EU år 2020. Besparingar från pannor och varmvattenberedare på 653 TWh primärenergi tillkommer, och innefattar el, olja och gas.

Med dessa besparingar överskrids den initiala förhoppningen från EU-kommissionen om att spara 1 116 TWh primärenergi årligen från år 2020 inom EU. Det betyder en besparing på mer än 5 procent av energianvändningen och är alltså en bra bit på väg för att nå EU:s mål med 20 procent minskad energianvändning.

Läs mer om hur du kan energieffektivisera ditt företag på Energimyndighetens hemsida.

För mer information om hur ekodesigndirektivet påverkar verktygsmaskinstillverkning, se Cecimos hemsida.