Medlemskap

Till medlemmar i SVMF kan styrelsen anta varje företag, organisation eller liknande som har verksamhet eller intresse inom området och uppfyller SVMFs kvalifikationskrav, samt är beredd att aktivt verka för branschens intressen.

SMVF är en branschorganisation för importörer och leverantörer/tillverkare av verktygsmaskiner, plåtbearbetningsmaskiner, verktyg, test- och mätverktyg samt automation/robot i Sverige. Föreningen arbetar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra medlemsföretag. Här kan du skriva ut en medlemsansökan och skicka in ansökan.

Detta innebär att verka såväl långsiktigt och strategiskt som operativt inom ett antal områden:

  • handelsförutsättningar, avtal och marknadstillträde
  • internationella samarbeten
  • mässor, nätverk och mötesplatser för branschen
  • statistik och konjunkturrapporter
  • standardiseringsarbete
  • bevaka direktiv
  • kompetensförsörjning