Sökresultat

138 resultat vid sökning efter .

SVMF Statistik

SVMF:s index jämförs med SCB:s index över tillverkningsindustrin investeringar i maskiner och inventarier. Branschindexet redovisar vi löpande här och till våra presskontakter kvartalsvis.

Branschvillkor

SVMF rekommenderar medlemmar att använda SVMF 2013 för leverans av maskiner och NLM 02 för leverans med montage. SVMF hänvisar idag sina