Statistik

Marknadsstatistik, konjunkturrapporter och annan statistik

SVMF genomför förutom marknadsstatistik ett branschindex som speglar orderingången till SVMF:s medlemsföretag.

SVMF:s index jämförs med SCB:s index över tillverkningsindustrin investeringar i maskiner och inventarier. Branschindexet redovisar vi löpande här och till våra presskontakter kvartalsvis.

För de av SVMF:s medlemmar som är verktygs- eller verktygsmaskintillverkare tar CECIMO fram omfattande konjunkturrapporter, trendundersökningar samt ekonomisk statistik. Två gånger per år tas en världsomfattande rapport fram i nära samarbete med Oxford Economics som distribueras kostnadsfritt till dessa medlemmar. Varje kvartal ges även ”Statistical Toolbox” ut som är framtagen av CECIMO.