Avtal & lagstiftning

Svensk lagstiftning styrs i hög grad av EU direktiv. SVMF bevakar direktivsprocessen i EU tillsammans med Teknikföretagen och CECIMO. Föreningen jobbar aktivt med att påverka både internationell och svensk lagstiftning.

Marknaden för verktygsmaskiner kännetecknas av kundernas efterfrågan på innovativa, flexibla lösningar och maskiner med hög precision som kostnadseffektivt kan hantera produktion av komplexa artiklar.

Utmaningar som tillverkare står inför inkluderar internationella lagkrav, brist på utbildad arbetskraft och ständigt ökande komplexitet. För att möta den globala konkurrensen arbetar tillverkarna ständigt med att förbättra teknik och design, samt att öka produktiviteten.