Teknikföretagens Branschgrupper driver och utvecklar tillsammans med medlemsföretagen ett 30-tal självständiga branschorganisationer. Vi har kontakt med över 1 700 beslutsfattare på 800 medlemsföretag och tillsammans hjälps vi åt att utveckla och förbättra för svensk industri och näringsliv. Mer information finns under www.tebab.com och www.teknikforetagen.se.

Här kan ladda ned fotografi på Matts Spångberg, SVMFs branschansvarige.


Telefon

08-782 08 50

E-post

Postadress

SVMF
Box 5510
114 85 Stockholm

Besöksadress

Storgatan 5

Matts Spångberg

Branschansvarig

08-782 09 47
073-078 30 72

matts.spangberg@tebab.com

Kristina Ros

Branschkoordinator

08-782 09 54

kristina.ros@tebab.com