Europasamarbete

SVMF är medlemmar i CECIMO, European Association of the Machine Tool Industries and related Manufacturing Technoligies

CECIMO representerar de gemensamma intressena för europeiska verktygsmaskinstillverkare.

Läs mer om den europeiska organisationen på fliken till vänster.