Miljökrav på produkter: RoHS och WEEE

Det är en handfull relativt nya Europeiska miljörelaterade regelverk som påverkar teknikföretags möjligheter att sätta produkter på marknader.

Kraven ändras över tid. De detaljerade kraven utarbetas av EU-Kommissionen, ofta med utgångspunkt från konsultstudier. Det är i praktiken mycket svårt för enskilda företag att följa utvecklingen och förslagen på krav kan ligga långt ifrån den verkliga situationen för given produkt. Detta kan leda till förslag som inte är tekniskt genomförbara.

RoHS direktivet (Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment) förbjuder förekomsten av vissa kemiska substanser i elektriska och elektroniska utrustningar, medan WEEE direktivet (Directive on Waste electrical and electronic equipment) reglerar vad som ska hända när dessa produkter blir avfall.

Företag vars produkter omfattas av RoHS måste vara beredda på nya ämnesförbud då Kommissionen har rätten att vidga ämnesförbuden. Omfattningen utökas from 2018 för båda direktiven. En svårighet med att ersätta ämnen i ny elektronik är t.ex. behoven av att testa apparater under lång tid och i tuffa miljöer.

Läs mer om ROHS här.