CECIMO

CECIMO representerar de gemensamma intressena för europeiska verktygsmaskinstillverkare.

SVMF är en av 15 nationella föreningar som är medlem i CECIMO (European Association of the Machine Tool Industries and related Manufacturing Technoligies). CECIMO organiserar Europas verktygsmaskintillverkare.

CECIMO tar fram och bearbetar ekonomisk statistik och driver tekniska projekt. I uppgifterna ingår även att företräda branschen, främst gentemot EU kommissionen och andra europeiska organ. CECIMO är huvudman och ägare av EMO mässorna.

CECIMO Fakta:
– 15 medlemsnationer
– Ca. 1300 medlemsföretag – över 80% är SME företag
– Över 147 000 anställda
– Mer än 98% av den totala verktygsmaskinsproduktionen i Europa och cirka 36 % av världsproduktionen
– Ca. 75 % av produktion skeppas till länder utanför EU
– Omsättningen uppgick till € 26 Miljarder 2018

Här hittar du Cecimo Activities Report 2018

Under CECIMO:s årsmöte den 5 december 2019 i Bryssel valdes Dr Hans-Martin Schneeberger till ordförande för CECIMO till en period av två år. Under hans mandat kommer det att fokuseras på att sätta globala standarder och utnyttja artificiell intelligens. Här kan du läsa mer om CECIMO:s nya president Dr Hans-Martin Schneeberger

För mer information www.cecimo.eu