EMO Hannover 16-21 september 2019

16-21 september 2019 sker EMO i Hannover, världens största mässa för metallbearbetning. “Smart technologies driving tomorrow’s production!”.

 

Läs mer om EMO 2019 här.

Följande svenska bolag har anmält intresse av att ställa ut på årets mässa: 3 Nine AB, Abene Machine AB, Absolent AB, Attlings Maskinfabrik AB, ETP Transmission AB, Håkansson Sågblad AB, MAQ AB, MEAX, Sandvik AMT, Sandvik Coromant AB, Scandinavian Tool Systems AB, AB SKF, Smicut AB, VBN Components  AB, WhizCut AB.

 

Om EMO
EMO äger rum vartannat år, senast 2017 i Hannover, Tyskland. 2017 års EMO i Hannover hade mer än 2200 utställare på en yta av 181.000 m² och ca. 130.000 besökare varav 50 % av dessa var från utlandet. Affärer värda över 8 billioner Euro gjordes under mässan.

Följande svenska bolag ställde ut 2017: 3Nine AB, Abene Machine AB, Absolent AB, Easy-Laser AB, ETP Transmission AB, Finepart Sweden AB, Håkansson Sågblad AB, ACOEM AB, Sandvik Coromant AB, Scandinavian Tool Systems AB, AB SKF, Smicut AB, Tidaholm Industries AB, UVA Lidköping AB.