EMO 22-26 september 2025

EMO är den viktigaste mötesplatsen för metallbearbetningsindustrin och ger utställare de optimala förutsättningarna för att generera nya affärer. Här möts besökare och utställare från hela världen.

EMO är plattformen där utställarna kan presentera sitt erbjudande för besökare från hela världen, träffa nya affärskontakter och vårda sina befintliga kontakter på samma gång. Mässan har fokus på skärande och bearbetande verktygsmaskiner, tillverkningssystem, precisionsverktyg, automatiserade materialflöden, datateknik, industriell elektronik och tillbehör. EMO täcker in hela tillverkningsprocessen och utgör branschens knutpunkt. EMO äger rum vartannat år.

Nästa mässa sker i Hannover igen och den 22-26 september 2025.

Läs mer om EMO här.