Sökresultat

126 resultat vid sökning efter .

Statistik

SVMF genomför förutom marknadsstatistik ett branschindex som speglar orderingången till SVMF:s medlemsföretag. SVMF:s index jämförs med SCB:s index över tillverkningsindustrin investeringar i maskiner

Styrelse

Tomas Berg, Schunk Intec AB, ordförande Anders Jinglöv, Ravema AB Simon Larsson, Lenima Machine Tool AB Rose-Mari Söderlund, Siemens AB