Branschbestämmelser

Här nedan finns de branschbestämmelser som påverkar SVMFs medlemmar.

SVMF rekommenderar medlemmar att använda SVMF 2013 för leverans av maskiner och NLM 02 för leverans med montage.

SVMF hänvisar idag sina medlemmar att använda NU 06 vid underhåll och NR 06 vid reparation.
På SVMFs höstmöte den 21 november 2013 antog föreningen etiska regler för branschen.

SVMF:s branschbestämmelser:
Tillgänglighet 09
Återtagandeförbehåll
Avbetalningsköp
Växelkurs
Reservdel
Etiska regler

Leveransbestämmelser Specialverktyg 01
Tillägg till Allmänna leveransbestämmelser NL 01 för leverans av specialverktyg. Avtalet kan beställas  till ett pris av SEK 195 / 25 ex.

Se vidare på Lamanica’s hemsida.