Sökresultat

132 resultat vid sökning efter .

Statistik

SVMF genomför förutom marknadsstatistik ett branschindex som speglar orderingången till SVMF:s medlemsföretag. SVMF:s index jämförs med SCB:s index över tillverkningsindustrin investeringar i maskiner

Styrelse

Bo Eneholm, Renishaw AB, ordförande Tomas Berg, Schunk Intec AB Simon Larsson, Lenima Machine Tool AB Rose-Mari Söderlund, Siemens AB

Hem

SVMF, branschföreningen för importörer, leverantörer, tillverkare av verktygs- och plåtbearbetningsmaskiner, test- och mätverktyg, verktyg samt automation & robot, 3D och

Uppförandekod

Teknikföretagen har därför i samråd med TEBAB utformat en konkurrensrättslig uppförandekod som omfattar TEBAB och alla branschföreningar anknutna till TEBAB.