Marknaden enligt CECIMO

Produktion: +2%, export +3%

Det faktum att mer än 40% av de europeiska verktygsmaskintillverkarnas produktion exporteras till länder utanför EU, gör den mycket beroende av den globala ekonomins utveckling. Nedgången, speciellt på tillväxtmarknader, hade en åtstramande effekt på produktionsprognosen för 2015.

Å andra sidan har stark efterfrågan i Europa vägt upp dämpningen på andra marknader. Som resultat förväntas den europeiska produktionen av verktygsmaskiner öka med 2% till 23,6 mrd 2015. Den starka inhemska efterfrågan gör även att prognosen ser bra ut för 2016.

Konsumtionen av verktygsmaskiner, som ökade 10% 2014, förväntas fortsätta växa landa och på en tillväxt på 4% vilket innebär en konsumtion på 14,2 mrd Euro 2015. Orderingången följer den ökade efterfrågan även om den mattats av tredje kvartalet. Under de kommande fyra åren förutspår CECIMO en tillväxt på över 3,5% årligen.

Den europiska inhemska konsumtionen driver upp importen till EU. Även om den svaga Euron gör importerade maskiner dyrare förväntas importen öka med 4% till 9,2 mrd 2015 pga den europeiska industrins efterfrågan.

Den sjunkande tillväxttakten i Kina och recession i flera tillväxtmarknader håller tillbaka den globala ekonomin 2016. Trots detta förväntas siffrorna för europeisk export 2015 öka med 3% och landa på 18 mrd 2015. Medlemmarna i CECIMO exporterar till nästan 200 olika länder. ”Vi är ledande leverantörer av lösningar för tillverkningsindustrin på många marknader. Siffrorna visar inte bara att våra maskiner är konkurrenskraftiga, det visar också att de ofta är oersättliga”, förklarar Dr Frank Brinken, ordförande i CECIMOs ekonomiska kommitté och vice ordförande i Starrag.


Nyheter


Hur kan svensk industri öka konkurrenskraften och säkra sin kompetensförsörjning?

Svensk industri har länge varit en viktig del av landets ekonomi, och dess betydelse kommer inte att minska. För att

Matts, SVMFs VD ser en ljus framtid inom automation

När Region Jönköping redovisade sin analys av arbetsmarknadens kompetensbehov i den årliga Kompetensbarometern hamnade automationstekniker i topp bland de mest eftertraktade

Hur ökar jag lönsamheten i produktionen

I Sverige är vi generellt sett väldigt duktiga på själva bearbetningsprocessen. Det finns ett högt produktionstekniskt kunnande kring hur vi

SVMFs artiklar i Svensk Verkstad under 2023

Här kan du hitta de artiklar som vi hittills har publicerat i Svensk Verkstad. 2023 Hur du säkerhetsställer kvaliteten i