Marknaden enligt CECIMO

Produktion: +2%, export +3%

Det faktum att mer än 40% av de europeiska verktygsmaskintillverkarnas produktion exporteras till länder utanför EU, gör den mycket beroende av den globala ekonomins utveckling. Nedgången, speciellt på tillväxtmarknader, hade en åtstramande effekt på produktionsprognosen för 2015.

Å andra sidan har stark efterfrågan i Europa vägt upp dämpningen på andra marknader. Som resultat förväntas den europeiska produktionen av verktygsmaskiner öka med 2% till 23,6 mrd 2015. Den starka inhemska efterfrågan gör även att prognosen ser bra ut för 2016.

Konsumtionen av verktygsmaskiner, som ökade 10% 2014, förväntas fortsätta växa landa och på en tillväxt på 4% vilket innebär en konsumtion på 14,2 mrd Euro 2015. Orderingången följer den ökade efterfrågan även om den mattats av tredje kvartalet. Under de kommande fyra åren förutspår CECIMO en tillväxt på över 3,5% årligen.

Den europiska inhemska konsumtionen driver upp importen till EU. Även om den svaga Euron gör importerade maskiner dyrare förväntas importen öka med 4% till 9,2 mrd 2015 pga den europeiska industrins efterfrågan.

Den sjunkande tillväxttakten i Kina och recession i flera tillväxtmarknader håller tillbaka den globala ekonomin 2016. Trots detta förväntas siffrorna för europeisk export 2015 öka med 3% och landa på 18 mrd 2015. Medlemmarna i CECIMO exporterar till nästan 200 olika länder. ”Vi är ledande leverantörer av lösningar för tillverkningsindustrin på många marknader. Siffrorna visar inte bara att våra maskiner är konkurrenskraftiga, det visar också att de ofta är oersättliga”, förklarar Dr Frank Brinken, ordförande i CECIMOs ekonomiska kommitté och vice ordförande i Starrag.


Nyheter


Öka konkurrenskraften – optimera användningen av mätdata

Digital överföring av mätdata blir alltmer efterfrågat i takt med de ökade kraven på underleverantörer där exakt och tydlig mätning

SVMF i Svensk Verkstad

I första utgåvan så kan du läsa vidare om vilka dessa utmaningar är och hur SVMF arberar inom  kompetensförsörjning. Läs

Ordförande summerar halvåret

Nu kan vi lägga en hektisk vår bakom oss (snart) och se fram emot en skön och avkopplande sommar. Så

Trender – Ordförande har ordet

Vår tillvaro är förändrad, kanske tillfälligt, förmodligen i grunden. Samhällskriser har historiskt sett nästan alltid fungerat som en katalysator och