Ny guide för CE märkning – EDM

Cecimo har publicerat en riktlinje för CE märkning av ”Electro Discharge Machines (EDM)”.

Ny guide för CE märkning – EDM | Machine & Tool Association of Sweden

Guiden är en bra informationskälla för alla tillverkare, säljare och användare av verktygsmaskiner.

Tidigare har man publicerat Guidelines for CE marking on metalworking band sawing machines. Arbetet med en liknande guide för machining centres/fleroperationsmaskiner har också påbörjats.

Du hittar guiden här


Medlemsnyheter


Ny guide för CE märkning – EDM

Cecimo har publicerat en riktlinje för CE märkning av ”Electro Discharge Machines (EDM)”. Ny guide för CE märkning – EDM

Ekodesign – Beslut kring CECIMOs självregleringsinitiativ för energieffektivitet (SRM) väntas i slutet av 2015

Europeiska Kommissionen ställer sig positiva till CECIMOs självregleringsinitiativ. Nu genomför deras beslutsgrupp en sista studie och när den är klar

Den europeiska verktygsmaskinsektorn förväntas öka med 3% 2015

Produktionen av verktygsmaskiner i Europa slog rekord 2014. En ökning med 2% gjorde att den landade på 23,1 miljarder Euro.