Ekodesign – Beslut kring CECIMOs självregleringsinitiativ för energieffektivitet (SRM) väntas i slutet av 2015

Europeiska Kommissionen ställer sig positiva till CECIMOs självregleringsinitiativ. Nu genomför deras beslutsgrupp en sista studie och när den är klar i slutet av 2015 är ett beslut att vänta.

Ekodesign – Beslut kring CECIMOs självregleringsinitiativ för energieffektivitet (SRM) väntas i slutet av 2015 | Machine & Tool Association of Sweden

I juli 2015 drog Kommissionen slutsatsen att SRM förblir gynnsamt alternativ i opposition till andra genomförandeåtgärder. Då framkom att Kommissionen vill ha en reglering för MT-sektorn då den:

  • representerar en signifikant försäljningsvolym
  • har en signifikant miljöpåverkan och
  • det finns en potential att göra energibesparingar.

Beslut väntas i slutet av 2015.

Vad innebär ett SRM för företagen? Egen analys av maskinens energieffektivitet i utveckling/design fas, reflektion kring miljö och process (frivilligt), stödja användaren för att möjliggöra kontinuerliga förbättringar (frivilligt). Ett verktyg i Excel för utvärdering av maskiner finns framtaget och har testats av några företag inom CECIMO. Ytterligare verktyg och processer kommer att behöva tas fram vid eventuell implementering.

Bifogat finner ni en presentation CECIMOs SRM som också visar på verktyget tillsammans med en broschyr. Broschyren har skickas ut till alla medlemmar per post.

Läs mer om CECIMOs SRM på deras webb här. Här hittar ni också länkar till andra relevanta sidor.


Medlemsnyheter


Ny guide för CE märkning – EDM

Cecimo har publicerat en riktlinje för CE märkning av ”Electro Discharge Machines (EDM)”. Ny guide för CE märkning – EDM

Ekodesign – Beslut kring CECIMOs självregleringsinitiativ för energieffektivitet (SRM) väntas i slutet av 2015

Europeiska Kommissionen ställer sig positiva till CECIMOs självregleringsinitiativ. Nu genomför deras beslutsgrupp en sista studie och när den är klar

Den europeiska verktygsmaskinsektorn förväntas öka med 3% 2015

Produktionen av verktygsmaskiner i Europa slog rekord 2014. En ökning med 2% gjorde att den landade på 23,1 miljarder Euro.