Den europeiska verktygsmaskinsektorn förväntas öka med 3% 2015

Produktionen av verktygsmaskiner i Europa slog rekord 2014.

En ökning med 2% gjorde att den landade på 23,1 miljarder Euro. Konsumtionen förväntas fortsätta öka 2015. Läs mer i Cecimos press release.

Som medlem i MTAS kan du, på de medlemsexklusiva sidorna, ta del av de världsomfattande rapporter som tas fram i nära samarbete med Oxford Economics samt de månatliga ”Statistical Toolbox” framtagna av CECIMO och dess medlemsländer. Kontakta kansliet om du glömt dina inloggningsuppgifter.


Medlemsnyheter


Ny guide för CE märkning – EDM

Cecimo har publicerat en riktlinje för CE märkning av ”Electro Discharge Machines (EDM)”. Ny guide för CE märkning – EDM

Ekodesign – Beslut kring CECIMOs självregleringsinitiativ för energieffektivitet (SRM) väntas i slutet av 2015

Europeiska Kommissionen ställer sig positiva till CECIMOs självregleringsinitiativ. Nu genomför deras beslutsgrupp en sista studie och när den är klar

Den europeiska verktygsmaskinsektorn förväntas öka med 3% 2015

Produktionen av verktygsmaskiner i Europa slog rekord 2014. En ökning med 2% gjorde att den landade på 23,1 miljarder Euro.