Öka konkurrenskraften – optimera användningen av mätdata

Så kan du med låg investering förbättra dina kvalitets- och produktionsprocesser för att svara upp mot kundernas ökade krav.

Digital överföring av mätdata blir alltmer efterfrågat i takt med de ökade kraven på underleverantörer där exakt och tydlig mätning står i fokus. Att inte kunna leva upp till kundernas krav kan bli kostsamt. Att optimera sina processer kring mätdata blir därmed allt viktigare för att kunna bibehålla kunderna.

Läs artikeln i sin helhet i Svensk Verkstad


Nyheter


Skärteknikcentrum Sverige och SVMF blir starka samverkanspartners i kompetensförsörjningsfrågor

Industrin behöver en bredare och starkare bas för att synas tydligare i kommunikation med politiker och beslutfattare för branschens viktiga

Hur hittar vi rätt kompetens i branschen?

Matts Spångberg som är branschansvarig på SVMF diskutera detta ständigt heta ämne tillsammans med flera i branschen. Fördomar, jämtställdighet, hur

Hur kan svensk industri öka konkurrenskraften och säkra sin kompetensförsörjning?

Svensk industri har länge varit en viktig del av landets ekonomi, och dess betydelse kommer inte att minska. För att

Matts, SVMFs VD ser en ljus framtid inom automation

När Region Jönköping redovisade sin analys av arbetsmarknadens kompetensbehov i den årliga Kompetensbarometern hamnade automationstekniker i topp bland de mest eftertraktade