Skärteknikcentrum Sverige och SVMF blir starka samverkanspartners i kompetensförsörjningsfrågor

Parterna är överens om att samarbeta i konkreta frågor för att gemensamt för sina medlemmars bästa fokusera i frågor kring kompetensförsörjning och bli en stark röst för svensk industri. Samarbetet är ett fortsatt viktigt steg för att samla aktörer inom den svenska tillverkande industrin i frågor som rör attraktionskraft till branschen, kompetensförsörjning och utbildning.

Industrin behöver en bredare och starkare bas för att synas tydligare i kommunikation med politiker och beslutfattare för branschens viktiga frågor. Det här är ett ytterligare ett steg för att samla branschen och aktivt lägga mer resurser på att utveckla och stärka den svenska industrins konkurrenskraft.

Konkret innebär det ett samarbete i frågor rörande attraktionskraft till branschen, kompetensförsörjning och industrirelevanta utbildningar samt att SVMF blir partner till Skärteknikcentrum Sverige i yrkestävlingsfrågor på såväl nationell som internationell nivå.

Kontaktpersoner:
Ulrika Elmersson, Skärteknikcentrum Sverige, vd, 070-978 25 59 ulrika@sktc.se
Matts Spångberg, SVMF, vd, 073-078 30 72, matts.spangberg@tebab.com

Läs pressmeddelandet i sin helhet här


Nyheter


Skärteknikcentrum Sverige och SVMF blir starka samverkanspartners i kompetensförsörjningsfrågor

Industrin behöver en bredare och starkare bas för att synas tydligare i kommunikation med politiker och beslutfattare för branschens viktiga

Hur hittar vi rätt kompetens i branschen?

Matts Spångberg som är branschansvarig på SVMF diskutera detta ständigt heta ämne tillsammans med flera i branschen. Fördomar, jämtställdighet, hur

Hur kan svensk industri öka konkurrenskraften och säkra sin kompetensförsörjning?

Svensk industri har länge varit en viktig del av landets ekonomi, och dess betydelse kommer inte att minska. För att

Matts, SVMFs VD ser en ljus framtid inom automation

När Region Jönköping redovisade sin analys av arbetsmarknadens kompetensbehov i den årliga Kompetensbarometern hamnade automationstekniker i topp bland de mest eftertraktade