Matts, SVMFs VD ser en ljus framtid inom automation

Vid Region Jönköpings Kompetensdag för industrin 2024 lyftes bristyrken inom branschen där den stora kompetensbristen inom automation fick stor uppmärksamhet. Matts Spångberg på SVMF är inte förvånad. Han berättar varför.

När Region Jönköping redovisade sin analys av arbetsmarknadens kompetensbehov i den årliga Kompetensbarometern hamnade automationstekniker i topp bland de mest eftertraktade yrkena. Matts Spångberg på SVMF som är branschorganisationen för importörer och leverantörer/tillverkare av verktygsmaskiner, plåtbearbetningsmaskiner, verktyg, test- och mätverktyg samt automation, robot, 3D och additiv tillverkning i Sverige. Han är inte förvånad över att det är svårt att hitta personal och är samtidigt bekymrad över att bristen på kompetens hindrar utvecklingen av svensk industri.

Fördomar hindrar kompetensförsörjning

Det finns många fördomar när det kommer till att arbeta inom industrin. Man tror att det är dåligt betalt, skitigt och att jobben inte kommer att finnas kvar i Sverige” säger Matts och menar att de inte kan ha mer fel.

”Svensk industri är i världsklass där arbetarna ges bra arbetsvillkor i rena lokaler. Många av de högteknologiska innovationerna kräver noggrann hantering där automatiserade arbetsmetoder är i centrum” förklarar Matts.

Studerande förbereds för en automatiserad framtid

På TUC Yrkeshögskola erbjuder man utbildningen Automationsingenjör inom drift och service där den studerande efter examen kan bland annat arbeta som automationstekniker. Även yrken som drifttekniker och underhållstekniker lyfts som bristyrken där studerande hittar utbildningar på TUC. Trots mycket goda jobbutsikter så är det svårt för branschen att hitta personal med dessa kompetenser.

Just när det kommer till automation så är svensk industri mitt i en revolutionerande tid där de som utbildar sig inom området kommer vara med och bygga den nya industrin, menar Matts. ”Om man vill göra skillnad för klimatet så ska man satsa på att utbilda sig inom automation. Industrin står för 60 till 70 procent av Sveriges BNP vilket gör att de nya metoderna gör störst skillnad för klimatet. För att hjälpa industrin ta fram hållbara lösningar och metoder för minskade resurser är yrken inom automation A och O ” säger Matts.

Yrkesroller förändras i den smarta industrin

Inom svensk industri pratar man om den smarta industrin där digitalisering och automatisering gör att många av de traditionella yrkena, så som underhållstekniker inte ser ut som de gjorde för tjugo år sedan. ”Idag är en maskincell både robotiserad och automatiserad. Dagens underhållstekniker har en helt annan verklighet. Det svarvas fortfarande, men nu är det en automatiserad process” berättar Matts.

Automation är nyckel till en grön framtid

Den stora förändring som sker inom industrin drar med ett behov av arbetskraft som besitter kunskap om den senaste teknologin. Detta är en av anledningarna till att Matts valt att engagera sig i framtagandet av nya utbildningar på TUC Yrkeshögskola. Matts är även med som representant för näringslivet i några av TUCs program. ”Kompetensbehovet när det kommer till många yrken inom industrin är stort och vi är mycket nöjda med samarbetet med TUC. Vi hoppas att utbildningarna ska kunna bidra till att vi kan rekrytera nödvändig kompetens.”

Läs hela intervjun här


Nyheter


Hur hittar vi rätt kompetens i branschen?

Matts Spångberg som är branschansvarig på SVMF diskutera detta ständigt heta ämne tillsammans med flera i branschen. Fördomar, jämtställdighet, hur

Hur kan svensk industri öka konkurrenskraften och säkra sin kompetensförsörjning?

Svensk industri har länge varit en viktig del av landets ekonomi, och dess betydelse kommer inte att minska. För att

Matts, SVMFs VD ser en ljus framtid inom automation

När Region Jönköping redovisade sin analys av arbetsmarknadens kompetensbehov i den årliga Kompetensbarometern hamnade automationstekniker i topp bland de mest eftertraktade

Hur ökar jag lönsamheten i produktionen

I Sverige är vi generellt sett väldigt duktiga på själva bearbetningsprocessen. Det finns ett högt produktionstekniskt kunnande kring hur vi