Hur kan svensk industri öka konkurrenskraften och säkra sin kompetensförsörjning?

Smart, hållbar och omställbar. På Produktionsmässorna i maj visar SVMF konkreta exempel på hur svenska industriföretag kan vässa sig för framtiden.

Svensk industri har länge varit en viktig del av landets ekonomi, och dess betydelse kommer inte att minska. För att möta framtiden och fortsätta växa behöver svensk industri bli smartare, mer hållbar och omställbar. Det menar medlemsföretagen inom SVMF och reder ut begreppen.

Hållbarhet är inte längre ett val – utan en nödvändighet
Konsumenter, investerare och regeringar kräver allt mer att företag tar ansvar för sin miljöpåverkan. För tillverkande företag kan hållbarhet handla om att minska sina utsläpp och sin energianvändning, att ha ett högt materialutnyttjande (minimera spill och kassationer till exempel) samt att tillverka produkter med hög kvalitet som håller över tid.

För att ta ett enkelt exempel, företag som investerar i effektiv lagerhantering genom till exempel en lagerautomat kan nå stora ekonomiska vinster genom reducerad förbrukning av till exempel skyddshandskar. En minskad förbrukning som inte påverkar tillgången till detta viktiga skydd. Den ekonomiska vinningen kan uppgå till flera hundratusen per år dessutom bidrar den minskade förbrukningen till ett lägre transportbehov där flera ton gods kan elimineras från dyra och miljönegativa transporter.

Smarta processer och digitala hjälpmedel
Att vara smart handlar om att effektivisera hela kedjan och att investera i bättre teknik och processer. Mer specifikt handlar smart också om att optimera sin produktionsprocess med digitala hjälpmedel, som till exempel AI-baserad avsyning. Den utbredda manuella defektavsyningen som svensk industri till stora delar använder idag, är både kostsam och ineffektiv. Idag finns det kraftfulla molnbaserade lösningar som inte kräver egna investeringar i datakraft och som dessutom är enkla att träna. Just enkelheten i inlärningsfasen påverkar hur mycket personella resurser som krävs för denna omställning. Fullt fokus på resursfrågan ger snabb avkastning på sådana investeringar.

Ställa om både produktion och medarbetare
Att vara omställbar handlar om att kunna anpassa sig till förändringar. Dels förmågan att snabbt kunna skifta produktion baserat på marknadens behov, dels att ständigt utbilda och omskola anställda för att hålla jämna steg med tekniska framsteg och den gröna omställningen i samhället, samt att ha robusta planer på plats för att hantera eventuella störningar eller kriser.

Investeringar i flexibel maskinutrustning är ett exempel. En maskin som kan göra många olika saker och som är enkel att bestycka om, gör hela verksamheten mer flexibel och rustad för fler uppdrag och de ökade kundkraven.

Idag finns även flexibel mätutrustning som kan anpassas väldigt enkelt för olika artiklar inom en produktfamilj och även för helt andra produkter. Inom svensk industri finns det många mättekniska lösningar med fast fixturering som både är dyr och anpassad för enstaka artiklar. Med dagens flexibla mättekniska lösningar så kan man snabbt, enkelt och med förhållandevis lågt pris ha en hög omställbarhet.

YH-utbildningar för säkrad kompetens
Att säkerställa kompetensen framåt är kritiskt för många företag inom svensk industri. SVMF är därför drivande i frågan om nya YH-utbildningar och samarbetar med flera utbildningsanordnare där utbildningar såsom teknisk säljare, automationsingenjör och andra teknikkompetenser genomförs. SVMF och dess medlemsföretag har initierat ett 20-tal utbildningar och deltar aktivt i ledningsgrupperna för utbildningarna.

Nyinvestering eller förbättringar i befintlig produktion?
– Generellt kan man säga att svensk industri är väldigt lösningsorienterat, säger Bo Eneholm, ordförande i SVMF. Vi har ett högt tekniskt kunnande och vi satsar mycket på ny teknik. Vi är ju också ett högkostnadsland, vilket innebär att vi måste investera i ny teknik och vara smartare i hela kedjan för att konkurrera med lågkostnadsländer. Att satsa på ny teknik ökar också attraktionskraften hos nästa generations arbetskraft.

– Men det handlar heller inte bara om att investera i ny teknik, fortsätter Bo Eneholm. Det handlar också om att ha bättre kontroll på sina processer. Oavsett om det gäller att nyinvestera eller att göra små förbättringar i den befintliga produktionsapparaten så hjälper vi – medlemsföretagen inom SVMF – dig med dina utmaningar.

– Vi har inom SVMF en samlad bred kompetens inom dessa frågor. Vi är din partner i omställningen och bollar gärna dina funderingar och konkreta frågeställningar.

Läs hela artikeln i Svensk Verkstad


Nyheter


Hur hittar vi rätt kompetens i branschen?

Matts Spångberg som är branschansvarig på SVMF diskutera detta ständigt heta ämne tillsammans med flera i branschen. Fördomar, jämtställdighet, hur

Hur kan svensk industri öka konkurrenskraften och säkra sin kompetensförsörjning?

Svensk industri har länge varit en viktig del av landets ekonomi, och dess betydelse kommer inte att minska. För att

Matts, SVMFs VD ser en ljus framtid inom automation

När Region Jönköping redovisade sin analys av arbetsmarknadens kompetensbehov i den årliga Kompetensbarometern hamnade automationstekniker i topp bland de mest eftertraktade

Hur ökar jag lönsamheten i produktionen

I Sverige är vi generellt sett väldigt duktiga på själva bearbetningsprocessen. Det finns ett högt produktionstekniskt kunnande kring hur vi