Branschvillkor

Här nedan finns de branschvillkor som påverkar SVMFs medlemmar.

SVMF rekommenderar medlemmar att använda SVMF 2013 för leverans av maskiner och NLM 02 för leverans med montage.

SVMF hänvisar idag sina företag att använda NU 06 vid underhåll och NR 06 vid reparation.
På SVMFs höstmöte den 21 november 2013 antog föreningen etiska regler för branschen.

SVMF:s branschvillkor:
Tillgänglighet 09
Återtagandeförbehåll
Avbetalningsköp
Växelkurs
Reservdel
Etiska regler

Leveransbestämmelser Specialverktyg 01
Specialverktyg 01, ett tilläggsavtal till NL 01, är nu publicerade. Avtalet kan beställas från Industrilitteratur, till ett pris av SEK 195 / 25 ex.

Se vidare på Industrilitteraturs hemsida.