MTAS och SVMFs höstmöte 2018

Varmt välkommen att delta vid MTAS och SVMF:s gemensamma höstmöte den 22-23 november i Göteborg. SVMF har förberett en trevligt upplägg med intressant studiebesök på SKF, gemensamt höstmöte och traditionell höstmötesmiddag på Arken Hotel & Art Garden Spa. Se till att vara på plats vid detta möte som blir något av en milstolpe i de bägge anrika föreningarnas historia. Program och information bifogas.

Anmälan görs via mail till: karin.lundwall@branschkansliet.se senast torsdagen den 25 oktober.