Europasamarbete

SVMF och olika medlemmar i föreningen är medlemmar i CELIMO eller CECIMO.


CELIMO representerar de gemensamma intressena för europeiska verktygstillverkare.

CECIMO representerar de gemensamma intressena för europeiska verktygsmaskinstillverkare.

Läs mer om de olika europeiska organisationerna på flikarna till vänster.