Välkommen till utbildning kring SCIP-databasen!

Från och med den 5 januari 2021 måste tillverkare, importörer och distributörer av varor anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i sina varor till den så kallade SCIP-databasen hos den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA. I samarbete mellan Teknikföretagens Branschgrupper och Ramberg advokater, erbjuder vi dig en speciellt utformad halvdagsutbildning i syfte att ge vägledning inför kommande rapportering till SCIP-databasen.

Halvdagsutbildningen äger rum via Microsoft Teams tisdagen den 8 december kl. 08:30 – 12:00 och vi skickar ut möteslänk till registrerade deltagare ett par dagar före. Utbildningen är kostnadsfri. Har du en kollega som kan vara intresserad, så får du gärna vidarebefordra denna inbjudan. Anmäl dig senast den 3 december!

Program tisdagen den 8 december

08:30 – 09:30
Vi går igenom kemikalie- och avfallslagstiftningens grunder liksom hur EU:s målsättning om en cirkulär ekonomi ställer nya krav på kunskap om vilka ämnen som ingår i dina produkter.

09:45 – 10:45
Vi fortsätter med en genomgång av de krav du måste uppfylla, liksom vilken typ av data och kunskap du måste ha tillgång till för att kunna rapportera till SCIP-databasen.

11:00 – 12:00
Vi avslutar med exempel på praktiska problem, strategier, avtal med underleverantörer och inköpskrav.

Missa inte detta tillfälle att skaffa dig värdefull kunskap om kommande krav!

Läs mer om Teknikföretagens Branschgrupper.