TEBAB:s seminariedag 3 oktober

Uppdatera dig om cybersäkerhet och säkra affärer!
Vad innebär den nya politiska verkligheten?

Omvärlden förändras i en allt högre takt vilket ställer helt nya krav, såväl i våra yrkesroller som privat. Den mer eller mindre explosionsartade teknikutvecklingen innebär nya förutsättningar för företagande samtidigt som gränserna mellan våra olika roller som person inte längre är lika självklara. Hur bör vi på bästa sätt agera i en allt mer komplex digital tillvaro? Hur agerar vi i en tid som dessutom kännetecknas av en ökande politisk oförutsägbarhet?

Välkommen att anmäla dig till en högintressant seminariedag onsdagen den 3 oktober

Program – Wednesday 03 October

09:30-10:00

Registrering och kaffe

Visa mermindre
10:00-10:30

Lär dig känna igen e-skurken!

Vi har snabbt kommit att bli mer eller mindre beroende av internet, e-tjänster och sociala medier, både privat och i våra yrkesroller. Många applikationer kräver tillgång till uppgifter som vi normalt sett inte skulle lämna ut hur som helst. För att få tillgång till tjänsten accepterar vi ändå många gånger villkoren utan att ens ha tagit del av dem. Vem kan jag lita på? Hur lurad kan jag bli? Hur lätt är det i själva verket att bli kapad på sin identitet? Hur lär jag känna igen e-skurken?

Björn Seth, Polisen
Björn arbetar på polisens nationella bedrägericenter och är specialiserad på brottslighet kopplad till Internet, e-handel och området som kallas för social engineering. Med sin långa erfarenhet och stora kunskaper inom området ger Björn värdefulla tips att tänka på i vardagen.

Visa mermindre
10:30-11:00

När medarbetarna agerar digitalt - vad är ok ur ett arbetsrättsligt perspektiv?

Sedan ett drygt tiotal år tillbaks har många av oss kommit att leva mer eller mindre parallella liv, ur flera perspektiv. Gränsdragningen mellan privat- och yrkesliv har genom vår användning av sociala medier kommit att bli än mer aktuell, och ibland än mer svårdefinierad. Samtidigt som den accelererande digitala utvecklingen ger oss stora möjligheter, är den genom sin enkelhet också skoningslös. Ett obetänksamt tweet eller en dålig dag på Facebook – vad är ok? Hur agerar jag när medarbetare befinner sig i gråzonen?

John Wahlstedt, Teknikföretagen
John arbetar som arbetsrättschef på Teknikföretagen och ger dagligen värdefull vägledning åt arbetsgivare i ett brett spektrum av frågor kring arbetsrätt. Lyssna till hur John resonerar kring vanliga situationer på arbetsplatsen som kan, men inte nödvändigtvis behöver bli, ett problem om du
vet hur du ska agera.

Visa mermindre
11:00-11:30

Så skyddar du dig och ditt företag - cybersäkerhet i praktiken

Cybersäkerhet är något som på relativt kort tid har gått från att vara ett ämne som mest hanterats av en eller några IT-ansvariga inom organisationer till att komma upp på dagordningen hos ledningsgrupper och bli något som berör alla inom en organisation. Cyberhoten har aldrig varit fler eller mer allvarliga, och de negativa konsekvenserna av en allvarlig cyberincident kan bli massiva och svåröverskådliga. Nya EU-lagstiftningar så som NIS-direktivet och GDPR ställer samtidigt fler och högre krav på den privata sektorn gällande cybersäkerhet än någonsin tidigare. Det är tydligt att det nu är viktigt för företag att verka för en god cybersäkerhet inom sin organisation. Men vad är egentligen en god cybersäkerhet och hur kan man som företag på ett effektivt sätt förbättra den? Dessa frågor och fler besvaras i Ammi Lovéns föreläsning.

Ammi Lovén, Secana
Ammi är senior cybersäkerhetskonsult på företaget 
Secana  som erbjuder rådgivning och expertis gällande risk, säkerhet och krishantering till både privata och offentliga kunder. Ammi har lång erfarenhet av cybersäkerhetsfrågor ur såväl ett tekniskt som strategiskt managementperspektiv. Ammi har tidigare varit chef för CERT-SE hos MSB under fyra år.

Visa mermindre
11:30-12:00

Paneldebatt - hur agerar vi på bästa sätt i en komplex digital omvärld?

Visa mermindre
12:00-13:00

Lunch

Visa mermindre
13:00-13:45

Bättre och säkrare affärer - lär dig de nya leveransbestämmelserna!

Vilket ansvar bär du som säljare eller köpare vid patentintrång? Vems är ansvaret för mjukvaruapplikationen i maskinen som säljs? Vem svarar för skador på produkten som sker i transporten från leverantören till köparen? När det inte blir som det var tänkt, vem betalar och för vilka delar står leverantören/köparen för att avhjälpa felet? Behöver vi gå till skiljeförfarande även för att lösa mindre tvister?

De allmänna bestämmelserna NL-17 har reviderats kraftigt och finns tillgängliga sedan april i år. Är det alltid klokt att använda NL17 när man skriver ett affärskontrakt och hur gör man i sådana fall bäst för att bestämmelserna ska bli en del av kontraktet? Under seminariet besvarar affärsjuristen Mats Bergström dessa frågor och tydliggör nyheterna inom NL 17 genom att beskriva vad de innebär i
praktiken.

Mats Bergström, Teknikföretagen
Mats är ansvarig för affärsjuridiken på Teknikföretagen där han har mer än 25 års erfarenhet av industriell köp- och avtalsrätt. Med sin långa erfarenhet delar Mats med sig av sina tips om hur du enkelt gör bättre och säkrare affärer.

Visa mermindre
14:00-14:45

Välkommen till den nya politiska verkligheten!

Vi står snart inför 2018 års val till riksdag, kommuner och landsting och kommer med stor sannolikhet snart att ha en ny politisk verklighet att förhålla oss till. Vilka är de främsta förändringarna vi kan förvänta oss på den inrikespolitiska arenan under den närmaste tiden? Vilken blir den mest sannolika kursen i utrikespolitiken och hur påverkas Sveriges förutsättningar i förhållande till en allt mer oundviklig Brexit, kommande val till EU-parlamentet, omvalet av Vladimir Putin och halvtid för Donald Trump?

Ulrica Schenström, Hallvarsson & Halvarsson AB
Ulrica är politisk analytiker och politisk kommentator på Hallvarsson & Halvarsson. Hon är tidigare statssekreterare i statsrådsberedningen, presschef på moderaterna och en av hjärnorna bakom nya moderaterna. Ulrica är en flitig debattör i radio och tv och är kolumnist i Aftonbladet och Göteborgs-Posten.

Visa mermindre