SVMF:s höstmöte 26 november – digitalt möte

SVMF:s höstmöte kommer att ske digitalt.

Dagordning skickas ut separat till alla medlemmar.

Program
Kl. 10:00  Styrelsemöte (sep. inbjudan)
Kl. 12:00  Lunch på egen plats
Kl. 13:00  Läget nu efter Corona och just för maskinbranschen, Bengt Lindqvist, ekonom, Teknikföretagen
Kl. 13:30  EU:s olika produktkrav ur ett SVMF perspektiv, Anders Östergren, ansvarig produktsäkerhet, Teknikföretagen
Kl. 14:00  Paus – rast
Kl. 14:30  Kompetensutveckling – en allt större utmaning, Maria Rosendal, enhetschef kompetensförsörjning och digitalisering, Teknikföretagen
Kl. 15:00  Höstmöte med bland annat beslut om verksamhetsplan, budget och avgifter 2021
Kl. 16:30  Beräknad avslut för höstmötet