SVMF:s års och vårmöte – framflyttat

SVMF:s årsmöte den 25 maj i Halmstad är framflyttat!

Styrelsen har den 23 mars beslutat att flytta fram årsmötet och sammanlägga det med höstmötet.

Under maj månad kommer årets sedvanliga redogörelse med verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och årsredovisningar till alla medlemmar i föreningen.