SVMF:s årsmöte blir digitalt

SVMF:s årsmöte den 25 maj i Halmstad är kommer att ske digitalt!

Under maj månad kommer årets sedvanliga redogörelse med verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och årsredovisningar till alla medlemmar i föreningen.