Standarder för industrins digitalisering och innovation

Teknikföretagen bjuder in till kunskapsseminarium den 12 april.

Seminariet presenterar svensk industris behov av standarder, i takt med ökad digitalisering. En utgångspunkt är projektet 4S: Standards and Strategies for Smart Swedish Industries.

Vilka nya behov av standarder ser man? Hur ser det internationella samarbetet ut som driver standarder för digitalisering? Seminariet presenterar också hur utvecklingen av nya standarder sker i Europa, genom plattformen Digitizing European Industries*.

Se hela programmet för ”Standarder för industrins digitalisering och innovation” och inbjudan