MTAS höstmöte den 8-9 december

MTAS höstmöte kommer att ske den 8-9 december tillsammans med SvmF i Södertälje och på Engsholms slott, Mörkö.
Inbjudan har skickats ut till medlemmarna