Elmia Produktionmässor och Verktygsmaskiner 2024

Elmia Verktygsmaskiner är den kompletta produktionstekniska mässan med verktygsmaskiner i drift tillsammans med verktyg och mätteknik.

Elmia Verktygsmaskiner är en av de sex mässor som arrangeras parallellt under Elmia Produktionsmässor, vilka skapar en gemensam plattform för att utväxla idéer som ska leda till nya affärsmöjligheter och visionärt tänkande inom industrin.

De parallella mässorna är: Elmia 3D, Elmia Automation, Elmia Plåt, Elmia Polymer samt Elmia Svets och Fogningsteknik.

Nästa mässa går den 14-17 maj 2024 i Jönköping. Läs mer här.