Att göra en SCIP-anmälan

Med utgångspunkt från tidigare genomförda utbildningar erbjuder nu SCIP-gruppen ett antal fördjupningsutbildningar under hösten 2021. Fördjupningstillfällena kommer att fokusera på delar av den övergripande utbildningen som betraktas vara av speciellt intresse. SCIP-gruppen drivs genom ett samarbete mellan Teknikföretagen, Teknikföretagens Branschgrupper och Ramberg advokater.

Vid detta utbildningstillfälle får du en praktisk genomgång av hur du överför din sammanställda information till rätt fält i din SCIP-anmälan.

Alla utbildningstillfällen sker på Microsoft Teams!
Anmälan sker via inbjudan inför respektive utbildningstillfälle och kostnad per utbildningstillfälle uppgår till 500 SEK + moms.

Anmäl dig senast den 22 oktober. Har du frågor så kontaktar du Calle Beckvid på Teknikföretagens Branchgrupper.

Här hittar ni kommande utbildningstillfällen.