Erfaren styrelseledamot åter ordförande i SVMF

Under SVMF:s årsmöte i Falkenberg 24 maj valdes Bo Eneholm till ny ordförande i styrelsen. Bo har mångårig erfarenhet från både styrelsens arbete och från branschen i stort. Vi tog en pratstund med honom för att höra med om hans tankar och visioner med ordförandeskapet. 

Vikten av att vara med att bidra till SVMF fortsatta utveckling och dess betydelse för svensk industri är två av de stora drivkrafterna som gjort att Bo Eneholm åter tagit plats i SVMF:s styrelse.

– SVMF har väldigt fina medlemsföretag och vi är tillsammans en mycket viktig del i svensk industris framtida utveckling och konkurrenskraft. Därför känns det både ärofyllt och smickrande att åter få förtroendet som föreningens styrelseordförande. Tillsammans med kansliet och övriga ledamöter är jag övertygad om att SVMF har mycket att ge de närmaste åren.

Bo Eneholm arbetar sen 15 år på Renishaw AB och är idag vd och ansvarig för den nordiska marknaden. Under två år på 10-talet var han ordförande för föreningen och under många år har han varit en aktiv medlem i föreningen.

– Även när jag inte varit ledamot i styrelsen har jag varit en flitig besökare på våra medlemsmöten. Det är en viktig mötesplats för branschen där vi får möjlighet till erfarenhetsutbyten och nätverkande med kollegorna.

Den nytillträde ordföranden har lång erfarenhet från industrin och djupa kunskaper inom teknik, kommersiella förhandlingar och ledarskap, något han hoppas kunna bidra med i styrelsens arbete.

– Eftersom jag till vardags arbetar på Renishaw brinner jag självklart lite extra för mätteknik, automation, processkontroll och hantering av data inom industrin. Men för oss på SVMF är mässor och medlemmarnas synlighet en viktigt ett område där vi ska försöka utveckla samarbetet ännu mer för våra medlemmar och besökares bästa.

 

Styrelsens sammansättning 2023

  • Bo Eneholm, Renishaw AB, ordförande
  • Tomas Berg, Schunk Intec AB
  • Simon Larsson, Lenima Machine Tool AB
  • Rose-Mari Söderlund, Siemens AB
  • Per-Håkan Kalbhenn, KmK Instrument AB
  • Anders Brunström, Edge Technology AB
  • Johanna Backman Jacobson, Swedish Machine Tool Company
  • Matts Spångberg, Teknikföretagens Branschgrupper, vd SVMF AB

Nyheter


Hur kan svensk industri öka konkurrenskraften och säkra sin kompetensförsörjning?

Svensk industri har länge varit en viktig del av landets ekonomi, och dess betydelse kommer inte att minska. För att

Matts, SVMFs VD ser en ljus framtid inom automation

När Region Jönköping redovisade sin analys av arbetsmarknadens kompetensbehov i den årliga Kompetensbarometern hamnade automationstekniker i topp bland de mest eftertraktade

Hur ökar jag lönsamheten i produktionen

I Sverige är vi generellt sett väldigt duktiga på själva bearbetningsprocessen. Det finns ett högt produktionstekniskt kunnande kring hur vi

SVMFs artiklar i Svensk Verkstad under 2023

Här kan du hitta de artiklar som vi hittills har publicerat i Svensk Verkstad. 2023 Hur du säkerhetsställer kvaliteten i