Ordförande summerar halvåret

Kommer någon ihåg att vi var i en pandemi?

Nu kan vi lägga en hektisk vår bakom oss (snart) och se fram emot en skön och avkopplande sommar. Så vad har då hänt sedan senast?

Jag tror ingen riktigt har pandemin på näthinnan längre, även om den de facto fortfarande gör sig påmind då och då. Våren har varit hektisk på ett sätt som för oss tillbaka till 2018 och det högtryck som rådde då. För mig personligen har våren inneburit en mängd tjänsteresor och jag tror inte jag är ensam om det. Vi ser även en väsentligt högre aktivitet bland kunder och leverantörer. Konstig känsla men ändå inte på något udda sätt.

Om vi tar oss till ett makroekonomiskt perspektiv så har vi en stundtals skenande inflation samt fortsatta leveransproblem att ta hänsyn till men även ett avsevärt försämrat säkerhetsläge i Europa. Idag är det kanske än viktigare att löpande titta över axeln och ha koll på omvärlden.

Men, det som vi alla väntat på och där våren kulminerade, återstarten med Elmia Verktygsmaskiner i Jönköping blev den succé som vi alla hoppades på. Vilket tryck det var och vi var nog en del som inte riktigt hade koll på var våra mässbesökare stod men oj vad roligt det blev. En egen reflektion är att kvaliteten på mässbesöken var ett strå vassare än 2018 även om besökarantalen inte riktigt nådde upp till samma nivåer. Detta bådar gott inför framtiden!

Slutligen, en kort återblick på det jag skrev i januari när det gäller trender, de verkar faktiskt stämma!

  • Fortsatt ökade krav på automation och automatiserade processer
  • Ökad kundfokusering kommer skapa större behov av nätverkande
  • Ökade krav på omvärldsanalys kommer påverka teknikutvecklingen
  • Enkelhet – Att göra komplexa tillverkningsprocesser enklare

Nu tar vi på oss solhatten och ger oss själva en riktigt avkopplande och solig sommar.

Tomas Berg, Ordförande


Nyheter


SVMFs artiklar i Svensk Verkstad

Här kan du hitta de artiklar som vi hittills har publicerat i Svensk Verkstad. 2023 Hur du säkerhetsställer kvaliteten i

Erfaren styrelseledamot åter ordförande i SVMF

Vikten av att vara med att bidra till SVMF fortsatta utveckling och dess betydelse för svensk industri är två av

Öka konkurrenskraften – optimera användningen av mätdata

Digital överföring av mätdata blir alltmer efterfrågat i takt med de ökade kraven på underleverantörer där exakt och tydlig mätning

SVMF i Svensk Verkstad

I första utgåvan så kan du läsa vidare om vilka dessa utmaningar är och hur SVMF arberar inom  kompetensförsörjning. Läs