Trender – Ordförande har ordet

Länge leve förändringsbenägna branscher! Det säger Tomas Berg som är SVMFs ordförande

Vår tillvaro är förändrad, kanske tillfälligt, förmodligen i grunden. Samhällskriser har historiskt sett nästan alltid fungerat som en katalysator och accelerator för förändring. När vi efter pandemin så småningom öppnar upp igen gäller det därför att vara på tårna.  För det är inte bara Covid-19 som kommer innebära förändringar, vi har även en kontinuerlig teknikförändring som går med hög hastighet och med ett uppdämt behov av investeringar.

Det paradoxala är att det i vissa fall kommer ske ännu snabbare och att de tekniska förändringarna inspirerade av Covid-19 adderar till redan befintliga trender – allt från industriell automation, additiv tillverkning till breda digitala lösningar.

Vilka andra starka trender ser vi?

  • Fortsatt ökade krav på automation och automatiserade processer

Automation och automatisering är fortsatt hett, mycket tack vare lägre investeringströskel, förbättrad funktionalitet samt ett mycket bredare utbud av enklare robotlösningar som både kan arbeta säkert nära en operatör eller i en kollaborativ applikation. Nu återstår att använda automation för att komplettera maskiner med tjänster och funktioner som kanske utförts som extra tempon eller i ett senare skede av tillverkningsprocessen.

  • Värdekedjor förändras vilket ställer större krav på nätverkande

En av de viktigaste förändringarna kommer troligen att dyka upp i industrins värdekedjor där den geografiska platsen för tillverkning kommer bli mer betydelsefull. Kriser ställer till problem inom logistik samt tillgång till råmaterial, vilket redan nu innebär att stora företag ställer om och förändrar logistik och sina värdekedjor. Modern infrastruktur blir viktigt.

  • Förändrade kundkrav ställer krav på bredare omvärldsanalys

Allmänt högre krav på kundanpassning samt att kundbehoven i sig förändras snabbare än tidigare, gör att tillverkningsindustrin måste hantera utmaningar inom produktutveckling, värdeskapande, försäljning och supporttjänster. Stora mängder data måste samlas in, bearbetas och analyseras för att verka som beslutsunderlag när det väl behövs.

  • Förenkling av komplexa tillverkningsprocesser

Naturen, som i sig är ett komplext tillverkningssystem har alltid varit en källa till inspiration och kunskap för industrin. Under de senaste decennierna har dessa synergier intensifierats, främst på miljöområdet och att nya teknik- och applikationsområden har skapats som bidrar till högre grad av hållbarhet och där industriella ekosystem bildas och ger oss nya perspektiv på design och användande.

Tomas Berg, ordförande i SVMF och CEO SCHUNK Intec AB


Nyheter


Hur hittar vi rätt kompetens i branschen?

Matts Spångberg som är branschansvarig på SVMF diskutera detta ständigt heta ämne tillsammans med flera i branschen. Fördomar, jämtställdighet, hur

Hur kan svensk industri öka konkurrenskraften och säkra sin kompetensförsörjning?

Svensk industri har länge varit en viktig del av landets ekonomi, och dess betydelse kommer inte att minska. För att

Matts, SVMFs VD ser en ljus framtid inom automation

När Region Jönköping redovisade sin analys av arbetsmarknadens kompetensbehov i den årliga Kompetensbarometern hamnade automationstekniker i topp bland de mest eftertraktade

Hur ökar jag lönsamheten i produktionen

I Sverige är vi generellt sett väldigt duktiga på själva bearbetningsprocessen. Det finns ett högt produktionstekniskt kunnande kring hur vi