Senaste nytt från CECIMO och maskindirektivet

Det nuvarande maskindirektivet 2006/42/EG är den centrala lagstiftningen som reglerar den mekaniska verkstadsindustrin. CECIMOs uppfattning är att det en sund lagstiftning vars revidering bör karakteriseras av kontinuitet snarare än revolutionära förändringar. I samband med den pågående översynen har CECIMOs tidigare uttryckt sin ståndpunkt, kring vikten av en harmoniserad lagstiftning som ger en hög säkerhetsnivå och säkerställer fritt flöde av varor på den inre marknaden, i ett positionspapper.

CECIMOs bedömning är att åtgärderna i nuvarande utkast sannolikt skulle undergräva vår sektors förmåga att konkurrera globalt och oundvikligen straffa de mindre tillverkarna vilka representerar 80 % av tillverkarna. Uppfattningen är att förslagen som lagts fram väsentligt skulle bidra till att skapa en tydligare regleringsmiljö för denna viktiga industrisektor.

CECIMOs arbete med att påverka lagstiftningen i linje med organisationens ståndpunkt fortsätter i oförändrad takt. De meddelar att de ser fram emot att fortsätta arbeta med alla relevanta intressenter för att konstruera en lagtext som kan ge en hög säkerhetsnivå samtidigt som vi garanterar det fria varuflödet i Europas maskintillverkningssektor.

Läs CECIMOs positionspapper här


Nyheter


Hur hittar vi rätt kompetens i branschen?

Matts Spångberg som är branschansvarig på SVMF diskutera detta ständigt heta ämne tillsammans med flera i branschen. Fördomar, jämtställdighet, hur

Hur kan svensk industri öka konkurrenskraften och säkra sin kompetensförsörjning?

Svensk industri har länge varit en viktig del av landets ekonomi, och dess betydelse kommer inte att minska. För att

Matts, SVMFs VD ser en ljus framtid inom automation

När Region Jönköping redovisade sin analys av arbetsmarknadens kompetensbehov i den årliga Kompetensbarometern hamnade automationstekniker i topp bland de mest eftertraktade

Hur ökar jag lönsamheten i produktionen

I Sverige är vi generellt sett väldigt duktiga på själva bearbetningsprocessen. Det finns ett högt produktionstekniskt kunnande kring hur vi