Senaste nytt från CECIMO och maskindirektivet

Det nuvarande maskindirektivet 2006/42/EG är den centrala lagstiftningen som reglerar den mekaniska verkstadsindustrin. CECIMOs uppfattning är att det en sund lagstiftning vars revidering bör karakteriseras av kontinuitet snarare än revolutionära förändringar. I samband med den pågående översynen har CECIMOs tidigare uttryckt sin ståndpunkt, kring vikten av en harmoniserad lagstiftning som ger en hög säkerhetsnivå och säkerställer fritt flöde av varor på den inre marknaden, i ett positionspapper.

CECIMOs bedömning är att åtgärderna i nuvarande utkast sannolikt skulle undergräva vår sektors förmåga att konkurrera globalt och oundvikligen straffa de mindre tillverkarna vilka representerar 80 % av tillverkarna. Uppfattningen är att förslagen som lagts fram väsentligt skulle bidra till att skapa en tydligare regleringsmiljö för denna viktiga industrisektor.

CECIMOs arbete med att påverka lagstiftningen i linje med organisationens ståndpunkt fortsätter i oförändrad takt. De meddelar att de ser fram emot att fortsätta arbeta med alla relevanta intressenter för att konstruera en lagtext som kan ge en hög säkerhetsnivå samtidigt som vi garanterar det fria varuflödet i Europas maskintillverkningssektor.

Läs CECIMOs positionspapper här


Nyheter


Öka konkurrenskraften – optimera användningen av mätdata

Digital överföring av mätdata blir alltmer efterfrågat i takt med de ökade kraven på underleverantörer där exakt och tydlig mätning

SVMF i Svensk Verkstad

I första utgåvan så kan du läsa vidare om vilka dessa utmaningar är och hur SVMF arberar inom  kompetensförsörjning. Läs

Ordförande summerar halvåret

Nu kan vi lägga en hektisk vår bakom oss (snart) och se fram emot en skön och avkopplande sommar. Så

Trender – Ordförande har ordet

Vår tillvaro är förändrad, kanske tillfälligt, förmodligen i grunden. Samhällskriser har historiskt sett nästan alltid fungerat som en katalysator och