Ordförande har ordet

Tomas Berg: Turbulent tid men tydlig optimism

Sällan har väl marknadsförutsättningarna varit så diffusa och varierande men trots detta färgade med en orubblig optimism. Nu summerar vi snart 2021 där post-covid har varit ett tema och där vi ständigt påminns om att saker och ting varken är eller kanske kommer bli vad vi tidigare benämnde som normalt. Pandemin kommer så småningom att avta, men dess effekter kommer att vara bestående. Hur ska företag tänka och agera när de anpassar sig till det nya normala?

Inom vår bransch så tror jag att många företag kom ut ur 2020 med andan i halsen, först visste vi inte hur det skulle gå och sen var det många som trots svårigheterna ändå gjorde acceptabla försäljningsår på en marknad som var allt annat än normal.

Nu närmar vi oss slutet av 2021 där det inledningsvis sågs som ett år där ”normaliteten” skulle komma tillbaka men där rekylen blev ökad smittspridning, material- och komponentkris samt en energimarknad som på sikt kan innebära ett lika stort hot som en pandemi. Dessutom står stora delar av den svenska tillverkande industrin inför en gigantisk teknikomställning.

Trots detta spirar optimismen, mycket tack vare att vi får små glimtar av det som ger oss energi, vi kan resa och träffas under kontrollerade former, inslag som tidigare var naturliga inom industrin börjar komma tillbaka och vi andas morgonluft.

Men vad kommer vara avgörande för oss i framtiden? Om de senaste årens utveckling & händelser haft sådan stor påverkan på vår vardag, vilka krav kommer det att ställas på oss i våra roller, både som företag och som individer?

Jag tror att den strategiska omvärldsanalysen kommer vara mer betydelsefull i framtiden (redan 2022…) och där analysen i sig inte spelar huvudroll utan vår förmåga att snabbt ställa om, anpassa och våga fatta snabba (och i vissa lägen) modiga beslut.

Slutligen tillåter jag mig att skicka med några av de viktigaste utmaningarna, inte bara för 2022 utan även flera år framåt:

  • Att nå våra kunder och vår marknad i en virtuell miljö är fortfarande en utmaning.
  • Att skapa och utnyttja möjligheter på marknaden kommer handla mycket mer om hur vi engagerar/skapar engagemang med och hos våra kunder.
  • Vår förmåga att skapa tydlig nytta för svensk industri och våra kunder är det helt avgörande målet för oss alla.

Tomas Berg
Ordförande SVMF


Nyheter


Skärteknikcentrum Sverige och SVMF blir starka samverkanspartners i kompetensförsörjningsfrågor

Industrin behöver en bredare och starkare bas för att synas tydligare i kommunikation med politiker och beslutfattare för branschens viktiga

Hur hittar vi rätt kompetens i branschen?

Matts Spångberg som är branschansvarig på SVMF diskutera detta ständigt heta ämne tillsammans med flera i branschen. Fördomar, jämtställdighet, hur

Hur kan svensk industri öka konkurrenskraften och säkra sin kompetensförsörjning?

Svensk industri har länge varit en viktig del av landets ekonomi, och dess betydelse kommer inte att minska. För att

Matts, SVMFs VD ser en ljus framtid inom automation

När Region Jönköping redovisade sin analys av arbetsmarknadens kompetensbehov i den årliga Kompetensbarometern hamnade automationstekniker i topp bland de mest eftertraktade