Hur drabbar halvledarbristen vår bransch?

Vi bad Anders Jinglöv, Ravema AB, om hans syn på komponentbristen och här kommer hans rapport: För den som följer kvartalsrapporterna från de ledande bil- och lastbilstillverkarna så går det just nu att läsa mycket om halvledarbristen och problem i svallvågorna av detta. Men det är ju inte bara fordonsindustrin som drabbats av bristen på halvledare. Faktum är att de bara står för ca 10% av behovet, samtidigt som de har fått stort utrymme i nyhetsflödet.

Hur vår bransch drabbats är svårt att säga då våra medlemmar framförallt finns som underleverantörer och inte är direkt beroende av dessa elektroniska komponenter. Så här långt har inte påverkan varit speciellt stor. Maskininvesteringarna löper på och förbrukningen av verktyg har ökat med ca 20% mot 2020. Problemet kommer dock bli större om vi inte hittar en lösning på bristen inom kort.

Vad beror då denna brist på? De flesta skyller, som vanligt idag, på pandemin, men det går inte att hitta en ensam anledning. Troligen är det flera faktorer som samverkat, så som halvledartillverkare som drog ned på takten i samband med pandemins utbrott, konsolidering av företag som lett till färre anställda och nedlagda tillverkningsenheter. Om detta ställs mot den ökade efterfrågan när det skall rampas upp igen ser man problemet. Andra faktorer som spelat in är ett teknologiskifte där fler elektroniska komponenter behövs och i kombination med bristen på råvaror blir inte situationen lättare. Allt detta sammantaget skapar det vi ser idag, en stor halvledarbrist.

För att strö ytterligare salt i såret kan vi se ytterligare risker med denna utveckling. En brist brukar kunna trissa upp priserna vilket också blivit fallet för vissa elektroniska komponenter som idag kostar mångdubbelt jämfört med före pandemin. Vi får hoppas att detta inte drabbar våra medlemmar.

 


Nyheter


Öka konkurrenskraften – optimera användningen av mätdata

Digital överföring av mätdata blir alltmer efterfrågat i takt med de ökade kraven på underleverantörer där exakt och tydlig mätning

SVMF i Svensk Verkstad

I första utgåvan så kan du läsa vidare om vilka dessa utmaningar är och hur SVMF arberar inom  kompetensförsörjning. Läs

Ordförande summerar halvåret

Nu kan vi lägga en hektisk vår bakom oss (snart) och se fram emot en skön och avkopplande sommar. Så

Trender – Ordförande har ordet

Vår tillvaro är förändrad, kanske tillfälligt, förmodligen i grunden. Samhällskriser har historiskt sett nästan alltid fungerat som en katalysator och