Rapport från EMO-mässan

I oktober hölls EMO 2021 i Milano och WhizCut var en av tre svenska tillverkare som ställde ut. Vi bad Chris Schmidt, WhizCut, att summera sina intryck. Han vittnar om en mässa som inte var lika välbesökt som tidigare gånger, men där mängden genererade affärer höll sig på en fortsatt hög nivå.

Geografiskt sett så skiljde sig besökarna åt från tidigare. Det var en större europeisk bredd i år med fler än vanligt som kom från Östeuropa och Balkan. Det fanns nyheter i varje hörn av mässan, vilket kanske inte kom som någon överraskning då det gått hela två år sedan en större maskinmässa har kunnat genomföras.

Nyheternas fokus låg bland annat på:

  • Nya lösningar inom ramen för Industri 4.0
  • Nya typer av detaljer som är anpassade till produktionen av elektrifierade fordon
  • Nya typer av verktyg för bearbetning av tuffare och mer svårbearbetade material

En av de viktigaste erfarenheterna från EMO 2021 var signalerna som kom från de utställande företagen: att de flesta var nöjda med mässan och en bekräftelse på att mässor fortfarande har en central plats i beslutsprocessen. Många av besökarna som var där var kunder som skulle investera i nya maskiner och som var genuint intresserade av nya verktyg och kringutrustning. Att EMO satsade fullt ut och faktiskt hölls 2021 ger också positiva signaler till de större nationella mässorna i Europa, som Elmia Verktygsmaskiner, om att våga satsa och utvecklas för att möta morgondagens mässbesökare.

Väl mött på mässgolvet!


Nyheter


Skärteknikcentrum Sverige och SVMF blir starka samverkanspartners i kompetensförsörjningsfrågor

Industrin behöver en bredare och starkare bas för att synas tydligare i kommunikation med politiker och beslutfattare för branschens viktiga

Hur hittar vi rätt kompetens i branschen?

Matts Spångberg som är branschansvarig på SVMF diskutera detta ständigt heta ämne tillsammans med flera i branschen. Fördomar, jämtställdighet, hur

Hur kan svensk industri öka konkurrenskraften och säkra sin kompetensförsörjning?

Svensk industri har länge varit en viktig del av landets ekonomi, och dess betydelse kommer inte att minska. För att

Matts, SVMFs VD ser en ljus framtid inom automation

När Region Jönköping redovisade sin analys av arbetsmarknadens kompetensbehov i den årliga Kompetensbarometern hamnade automationstekniker i topp bland de mest eftertraktade