Rapport från EMO-mässan

I oktober hölls EMO 2021 i Milano och WhizCut var en av tre svenska tillverkare som ställde ut. Vi bad Chris Schmidt, WhizCut, att summera sina intryck. Han vittnar om en mässa som inte var lika välbesökt som tidigare gånger, men där mängden genererade affärer höll sig på en fortsatt hög nivå.

Geografiskt sett så skiljde sig besökarna åt från tidigare. Det var en större europeisk bredd i år med fler än vanligt som kom från Östeuropa och Balkan. Det fanns nyheter i varje hörn av mässan, vilket kanske inte kom som någon överraskning då det gått hela två år sedan en större maskinmässa har kunnat genomföras.

Nyheternas fokus låg bland annat på:

  • Nya lösningar inom ramen för Industri 4.0
  • Nya typer av detaljer som är anpassade till produktionen av elektrifierade fordon
  • Nya typer av verktyg för bearbetning av tuffare och mer svårbearbetade material

En av de viktigaste erfarenheterna från EMO 2021 var signalerna som kom från de utställande företagen: att de flesta var nöjda med mässan och en bekräftelse på att mässor fortfarande har en central plats i beslutsprocessen. Många av besökarna som var där var kunder som skulle investera i nya maskiner och som var genuint intresserade av nya verktyg och kringutrustning. Att EMO satsade fullt ut och faktiskt hölls 2021 ger också positiva signaler till de större nationella mässorna i Europa, som Elmia Verktygsmaskiner, om att våga satsa och utvecklas för att möta morgondagens mässbesökare.

Väl mött på mässgolvet!


Nyheter


Erfaren styrelseledamot åter ordförande i SVMF

Vikten av att vara med att bidra till SVMF fortsatta utveckling och dess betydelse för svensk industri är två av

Öka konkurrenskraften – optimera användningen av mätdata

Digital överföring av mätdata blir alltmer efterfrågat i takt med de ökade kraven på underleverantörer där exakt och tydlig mätning

SVMF i Svensk Verkstad

I första utgåvan så kan du läsa vidare om vilka dessa utmaningar är och hur SVMF arberar inom  kompetensförsörjning. Läs

Ordförande summerar halvåret

Nu kan vi lägga en hektisk vår bakom oss (snart) och se fram emot en skön och avkopplande sommar. Så