EMO Milano först på banan när världen öppnar upp

Den största digitala fabriken som någonsin upprättats inom ett mässcenter.

Det är sex år sedan EMO arrangerades under italiensk flagg, och en hel del har hänt sedan 2015. I industrin, med den tekniska utvecklingen och i världen.
Som en av de väldigt få, om inte den enda, mässorna i Europa som inte ställts in som en följd av den pågående pandemin, sticker EMO ut.
Tack vare att EMO är biennal ojämna år har den klarat sig genom den kris som drabbat världen och som fortfarande får mässarrangörer att skjuta på sina event.
Men den 4 oktober slår alltså EMO Milano upp portarna på mässområdet Fiera Milano, alldeles utanför Milano. Sedan rullar mässan på fram till den 9 oktober.
Här arrangeras EMO-mässan vid var tredje tillfälle, det vill säga vart sjunde år. För svenskt vidkommande är den italienska mässan av rent geografiska/logistiska skäl mer svårtillgänglig än när den arrangeras i Hannover. Således är den svenska närvaron generellt mindre i Italien än i Tyskland, i synnerhet på besökarsidan.

VÄRLDENS STÖRSTA DIGITALA FABRIK

EMO Milano 2021 har slagit på stora trumman och satsat stort på att marknadsföra och med riktade kampanjer locka industrins beslutsfattare till detta första, stora publika arrangemang i Europa på lång tid. EMO Milano 2021 ska enligt arrangören vara den största digitala fabriken som någonsin upprättats inom ett mässcenter. Det säger en del om riktningen för mässan, nämligen framåt. Här samlar man tekniken för sammankoppling, som kan möjliggöra alla de mervärdesfunktioner som tillverkningsindustrin inte längre kan klara sig utan. EMO Milano 2021 blir därför en mötesplats för branschens aktörer som är intresserade av att planera nya investeringar i produktionsteknik.
Många av de allra största leverantörerna av sådan teknik finns på plats på mässan och det bäddar naturligtvis för ett möte mellan branschens aktörer som kan mynna ut i lukrativa och utvecklande samarbeten.

Nyheter


Ordförande har ordet

Inom vår bransch så tror jag att många företag kom ut ur 2020 med andan i halsen, först visste vi

Hur drabbar halvledarbristen vår bransch?

Hur vår bransch drabbats är svårt att säga då våra medlemmar framförallt finns som underleverantörer och inte är direkt beroende

Rapport från EMO-mässan

Geografiskt sett så skiljde sig besökarna åt från tidigare. Det var en större europeisk bredd i år med fler än

SVMF förvärvar del av Svenska Automationsgruppen

– Konkret innebär samarbetet att SAG kan, med två stabila ägare, stärka genomförandet av Elmia Automation, där SAG är avtalspart.