EMO

EMO är den viktigaste mötesplatsen för metallbearbetningsindustrin. Här möts besökare och utställare från hela världen.

EMO har fokus på skärande och bearbetande verktygsmaskiner, tillverkningssystem, precisionsverktyg, automatiserade materialflöden, datateknik, industriell elektronik och tillbehör. EMO täcker in hela tillverkningsprocessen och utgör branschens knutpunkt.

EMO äger rum vartannat år.

Läs mer om EMO här.