CELIMO

CELIMO representerar de gemensamma intressena för europeiska verktygstillverkare.

SVMF är en av 12 nationella föreningar som är medlem i CELIMO som är den europeiska branschföreningen för distributörer av verktygsmaskiner, verktyg, och tillhörande utrustning och service. Medlemmarna brukar täcka hela sin nationella marknad. CELIMO har också assosierade medlemmar, individuella företag från länder som inte har någon egen nationell branschorganistation.

För mer information www.celimo.com