Vi verkar för

SMVF är en branschorganisation för importörer och leverantörer/tillverkare av verktygsmaskiner, plåtbearbetningsmaskiner, verktyg, test- och mätverktyg samt automation/robot i Sverige. Föreningen arbetar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra medlemsföretag.

Detta innebär att verka såväl långsiktigt och strategiskt som operativt inom ett antal områden:

  • handelsförutsättningar, avtal och marknadstillträde
  • internationella samarbeten
  •  mässor, nätverk och mötesplatser för branschen
  •  statistik och konjunkturrapporter
  •  standardiseringsarbete
  •  bevaka direktiv
  •  kompetensförsörjning