Statistik

SVMF genomför förutom marknadsstatistik ett branschindex som speglar orderingången till SVMF:s medlemsföretag. 

SVMF:s index jämförs med SCB:s index över tillverkningsindustrin investeringar i maskiner och inventarier. Branschindexet redovisar vi löpande här och till våra presskontakter kvartalsvis. 

Indexdiagram
SVMF-index 1990-2011 (pdf)