Välkommen till SVMF

Om SVMF

SVMF är branschorganisationen för importörer och leverantörer/tillverkare av verktygsmaskiner, plåtbearbetningsmaskiner, verktyg, test- och mätverktyg samt automation/robot i Sverige. 

SVMF grundades år 1931 och har för närvarande drygt 60 medlemmar. Medlemsföretagen omsätter cirka 4 miljarder kronor och har en marknadstäckning på drygt 90 %. 

Medlemsföretagen har produkter inom bland annat fräsmaskiner, fleroperations-system, gnistmaskiner, borrmaskiner, gängmaskiner, mätmaskiner, fixturer, slipmaskiner, robotar, styrsystem, svarvar, verktyg och förbrukningsartiklar. 

SVMFs uppgift är att bevaka utvecklingen, etablera samarbete och ge information till branschen, riksdag, departement, andra myndigheter och organisationer etc. vilket sker inom SVMF Service AB, ett helägt servicebolag. 
 

Generellt kan föreningens verksamhet sammanfattas i följande huvudområden:
Affärsjuridiska frågor
Branschutveckling
EU-frågor
Lagstiftning 
Marknadsanalys i form av statistik och prognos
Miljöfrågor
Serviceverksamhet

Utställningsfrågor